You are here

Assar
Architects

YSERHEEM

Yserheem Diksmuide
YSERHEEM

Bij het ontwerpen van het nieuwe woon- en zorgcentrum Yserheem was er een duidelijke visie: verminderen van druk op het personeel en de omgeving.

Korte verbindingen, efficiënt ruimtegebruik en eenvoudig onderhoud verminderen de druk op het personeel. Een kleinere voetafdruk van het gebouw, herbruikbare structuur en minder verliesoppervlakte verminderen de druk op de omgeving.

Het compact gebouw kent boeiende circulatiepatronen met telkens wisselende prikkels, zowel vanuit de buitenwereld als vanuit de binnenwereld. Het ontwerp maakt zowel een een kleinschalige aanpak op Cantous* model mogelijk, alsook een werking met grotere leefgroepen.

Het geheel heeft als doel een welzijnsbevorderende omgeving (healing environment) tot stand te brengen.

Uitbreiding Zorgcampus (104 bedden ROB - RVT)

Yserheemplein 4
8600 Diksmuide
BE
Dexia Bank
Gezondheidszorg
Opgeleverd
2007
2011
10 872 m2

Clearfix