You are here

Assar
Architects

MASTER IN ARCHITECTUUR: ATELIER – ZOMERSTAGE

MASTER IN ARCHITECTUUR: ATELIER – ZOMERSTAGE

WAT

Stage voor masterstudenten in de architectuur (alle architectuurscholen).
Stage met vergoeding - 6 studenten, geselectioneerd op basis van een motivatienota (1 A4 of d.m.v. een gelijkwaardige uitdrukkingswijze) – indien nodig met interview

€ 10/u - 23 dagen / 8 uur – verplichting van minstens 160 gepresteerde uren – zelf computer mee te brengen, werk in teams van 2 of 3 studenten

WANNEER

Augustus 2017 van 1/8/2017 tot 31/8/2017

  • week 1 - 1/8-4/8: Bezoek aan de site en analyse van de context
  • week 2 - 7/8 -11/8: Reflecties over het programma
  • week 3 - 14/8 - 18/8: werk in het atelier -ontwerp,
  • week 4 - 21/8 - 25/8: werk in het atelier - uitwerking
  • week 5 - 28/8 - 31/8: presentaties - debatten
  • 31/8 afsluiting - drink

Het atelier zal worden omringd door vennoten van ASSAR ARCHITECTS en er zullen ontmoetingen met de genodigden worden geörganiseerd in relatie tot de gekozen projecten.

WAAR

Assar Architects
Terhulpsesteenweg 181
1170 Brussel

Een atelier zal ter beschikking worden gesteld met alle benodigd-heden, projectiemiddelen en internetverbinding (met uitzondering van een laptop die zelf is mee te brengen)

INSCHRIJVEN

Via inschrijving op de website : http://students.assar.com/ tussen 23/05/2017 en 30/06/2017;

Aanleveren van een motivatienota, Selectie van 6 studenten tegen 15/07/2017.
Bevestiging aan de deelnemers tegen 15/07/2017

Clearfix