You are here

Assar
Architects

MONTRÉAL ET BRUXELLES EN PROJET. Internationaal colloquium over de densificatie, het stedelijk project en het patrimonium

MONTRÉAL ET BRUXELLES EN PROJET. Internationaal colloquium over de densificatie, het stedelijk project en het patrimonium

Het thema van het Montréal et Bruxelles en projet colloquium draaide rond de sociale, economische en stedenbouwkundige reikwijdte van het stedelijke project in het proces van de stedelijke densificatie. De vergelijking tussen Montréal en Brussel biedt een unieke gelegenheid om ervaringen uit te wisselen tussen stedenbouwkundige onderzoekersexperten en spelers geïnteresseerd in de inrichting en ontwikkeling van hun steden. Dit eerste colloquium had als thema het stedelijke project en de densificatie van Montreal en Brussel met drie uitvalshoeken:

  • Wat kunnen we leren over de manier van het creëren van densiteit op basis van stedenbouwkundige projecten door Montréal en Brussel op korte, middellange en lange termijn met elkaar te vergelijken?
  • Welke zijn de innovaties of de potentiële innovaties op het gebied van tools voor stedelijke planning om het stedelijke densificatieproces te stimuleren en te integreren?  
  • Welke zijn de gemeenschappelijke problemen en innovaties in Montreal en Brussel betreffende het ontwikkelen van densiteit die aan de grond zouden kunnen liggen van het oprichten van een uitwisselingsplatform voor samenwerking en onderzoek op langere termijn?

ASSAR nam deel aan dit colloquium, waar verschillende sprekers uit de academische en professionele sector uit Montreal en Brussel werden samengebracht. 

Clearfix