You are here

Assar
Architects

Op dinsdag 25/03/2014 werd de eerste steen van CHIREC gelegd

Op dinsdag 25/03/2014 werd de eerste steen van CHIREC gelegd

Op 25 maart werd de eerste steen gelegd van het toekomstige Chirec Delta ziekenhuis in Oudergem. Het doel van het project is het op één site onderbrengen van de Brusselse ziekenhuissites Cavell en Leopoldpark. Het ziekenhuis, dat uitstekende gelegen is, zal maar liefst 550 bedden tellen. Het einde van de werken is voorzien voor 2017.

Het project, gelegen in de zone Delta Etterbeek in Brussel, gaat uit van een klassiek en evenwichtig design: een sokkel, rond van vorm, met ontvangst- en consultatieruimtes, 3 verdiepingen die elk maximaal 24 wooneenheden van standaardgrootte bevatten en uiteindelijk de technische installaties die zich in een volume op het dak bevinden. De opeenstapeling van deze verschillende vormen verlicht de volumetrie van het gebouw. Het project is bijzonder gestructureerd om een maximale flexibiliteit op lange termijn te garanderen. De bezoekersstromen zullen duidelijk worden gescheiden van de medische en logistieke circuits; de inrichting van deze stromen verhoogt de leesbaarheid en het gebruiksgemak van het gebouw.

De integratie van het ziekenhuis in de stad is een belangrijk aandachtspunt. Er werd een plan van aanleg ontwikkeld voor de hele site waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige stedelijke omgeving. 

Een verslag hierover is terug te vinden op de website van RTLinfo.

http://www.rtl.be/videos/video/481583.aspx

Clearfix