You are here

Assar
Architects

Pressbericht Assar Architects + LLOX

Pressbericht Assar Architects + LLOX

BUILDING TOGETHER !
Sinds 1985 is de belangrijkste missie van ASSAR ARCHITECTS het bieden van een kwaliteitsvolle service met een zeer
hoog technisch niveau. Dit resulteert in elegante, ecologische, evenwichtige en huiselijke gebouwen met een grote
duurzaamheid en eenvoudig onderhoud. Het streven naar uitmuntendheid vertaalt zich in betrouwbaarheid, in de complementariteit
van gespecialiseerde teams en in de beheersing van geavanceerde technieken. Deze 3 karakteristieken
vormen het DNA van ASSAR ARCHITECTS. Om bijkomende competenties te verwerven heeft het architectenbureau zich
altijd ontwikkeld rond multidisciplinaire teams. Dit heeft ASSAR toegelaten haar klanten steeds deskundigheid aan te
bieden in de verschillende aspecten van het bouwen zoals architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, interieur
design, haalbaarheidsstudies, coördinatie van het studiewerk en veiligheids-en gezondheidscoördinatie. Bij aanvang van
elk project zoekt het team de noden en wensen van haar klanten maximaal te begrijpen en ondersteunt zij haar klanten
maximaal vanaf de opstart om de gestelde doelstellingen te bereiken.
LLOX architecten, opgericht in 1967 door Louis Luyten, heeft zich eveneens ontwikkeld rond gespecialiseerde architecten
en ingenieurs. Het architectenbureau uit Antwerpen, voornamelijk actief in de gezondheidszorg, biedt aan haar klanten
gebouwen aan met een creatieve en vernieuwende architectuur. Voor LLOX architecten is architectuur een zoektocht
naar een evenwicht tussen verleden en toekomst, tussen technische en technologische ontwikkelingen en het welzijn en
de beleving van de bewoners. Architectuur mag provoceren maar met respect voor de noden en wensen van de klant en
in verhouding met de aangrenzende omgeving. Architectuur staat ook steeds ten dienste van kwaliteit.
Het is deze gedeelde en complementaire visie over architectuur die beide bureaus hebben gedreven om hun krachten
te bundelen. Het samenbrengen van de deskundigheid van ASSAR en LLOX is een onmiskenbare troef voor deze nieuwe
associatie (en hun toekomstige klanten). Door kennisdeling en kruisbestuiving zullen de competenties verder worden
uitgebouwd. Ook zal de groep ASSAR – LLOX, als één van de enige architectenbureaus, vertegenwoordigd zijn op het
volledige grondgebied van België en Luxemburg..

Clearfix