You are here

Assar
Architects

Zommer stage naar Assar Architects

Zommer stage naar Assar Architects

Afgelopen zomer hebben 7 studenten stage gelopen in het architectenbureau ASSAR. Ze hebben samen met Guy Standaert gewerkt rond de problematiek van de stadsbreuk.

Elke reflectie, schets en project stelt stedenbouwkundige en architecturale oplossingen voor om de stigma’s van de auto- en spoorweginfrastructuur weg te nemen.

De stadsontwikkeling van de jaren 1960 in het teken van de auto heeft de stadskern opgezadeld met talloze littekens. De nieuwe mobiliteit laat toe om na te denken over manieren om het stadsweefsel te herstellen ten gunste van de bewoners.

Een telkens terugkerende vaststelling is dat de ring, viaducten en andere spoorbeddingen wijken doormidden snijden, onoverbrugbare obstakels vormen die als barrières werken en de waarde van gebouwen aantasten.

De dynamiek en het enthousiasme van de studenten in hun dialoog met de architecten van ASSAR hebben een aantal vruchtbare denkpisten voor de toekomst opgeleverd.

Veel dank aan de architecten in spe Victoria Moulin, Grégoire Nelis, Anna Vincenza, Annick Keoseyan Padilla, Louis Feugere, Mathilde Habousha en Jean d’Ursel die blijk hebben gegeven van hun passie voor architectuur. ASSAR wenst hen een geslaagd laatste jaar toe.

Clearfix