You are here

Assar
Architects

Opening van de CHIREC

Opening van de CHIREC

De nieuwe ziekenhuiscampus van CHIREC is gebouwd ter hoogte van de zuidelijke toegang tot Brussel, aan het eind van de snelweg E411, en was klaar in december 2017. Het complex heeft een oppervlakte van meer dan100.000 m² en bevindt zich tussen een stadsboulevard en de spoorweg. Door zijn stedelijke inbedding wordt de mogelijkheid geboden een nieuwe wijk te bouwen in een vandaag vrij geïsoleerd gebied, wat dit ziekenhuis tot motor maakt voor de toekomstige stadsontwikkeling. 
In 2009 vertrouwt CHIREC dit project toe aan het architectuur- en engineeringsteam ASSAR-INGENIUM-GREISCH. Het geïntegreerde karakter van dit team zorgt voor een intense samenwerking tussen architect, ingenieur speciale technieken en bouwkundig ingenieur. Ook de budgettaire controle en de planning vallen onder de verantwoordelijkheid van dit multidisciplinaire bouwdirectieteam. 
 
Het ziekenhuis opende zijn deuren in het weekend van 9-10 december 2017 en de officiële inhuldiging vindt plaats eind januari 2018.
 
Na de start van de studies begin 2010 waren slechts 8 jaar nodig voor de uitvoering van alle studies en de werken voor dit nieuwe ziekenhuiscomplex. Deze zeer krappe uitvoeringstermijn gezien de omvang en complexiteit van het programma was niettemin mogelijk door de pro-active houding van alle actoren. 
De teams van Chirec en het geïntegreerde bouwdirectieteam hebben samen en parallel gewerkt aan de ontwikkeling van het ziekenhuisprogramma en de architectonische en technische studies. Hierbij werd het principe toegepast dat alle mogelijkheden opengehouden werden en dat pas aan het eind van elke fase de gekozen opties vastgelegd werden, zodat de studietermijnen sterk ingekort konden worden.
De procedures voor de vergunningsaanvragen kenden een vlotte afwikkeling door een voortdurende, constructieve dialoog met de gemeentelijke en gewestelijke overheden. De werken zelf namen nauwelijks 4 jaar in beslag, van de plaatsing van de funderingspalen tot de afbouw van de 104.000m² en de komst van de eerste patiënten.
 
Voor meer informatie over dit project verwijzen wij u graag naar de persdossiers van Chirec. Er volgt nog een uitvoeriger dossier voor de officiële inhuldiging eind januari 2018.
 

 

Clearfix