You are here

Assar
Architects

CHIREC DELTA

CHIREC DELTA

Dit project in de Brusselse Deltasite Oudergem vormt een klassieke en evenwichtige architectonische compositie: op de begane grond een cilindervormige sokkel met in hoofdzaak de onthaal- en consultatieruimten, daarboven het centrale blok met ruimte voor maximum 24 standaard patiëntenkamers, verdeeld over 3 verdiepingen, en tot slot het dakvolume met de technische installaties. Door verschillende vormen boven elkaar te plaatsen maakt het geheel een veel lichtere indruk. De zeer rationele structuur van het gebouw waarborgt ook een grote flexibiliteit op langere termijn. De looproutes van de bezoekers zijn duidelijk gescheiden van de routes voor het medische en logistieke personeel en van een zodanige logica dat bezoekers en personeel hun weg gemakkelijk weten te vinden.

Zeer belangrijk was ook een perfecte integratie van het ziekenhuis in de stad. Daarom werd voor de volledige site een inrichtingsplan uitgewerkt waarbij rekening gehouden wordt met hoe de stad er in de toekomst zal uitzien.

Hergroepering van de ziekenhuisactiviteiten van de huidige sites (Cavell & Leopold) in één nieuw gebouw. 

Triomflaan
1160 Brussel
BE
ASSAR ARCHITECTS
Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell - C.H.I.R.E.C.
Gezondheid & Welzijn
Interieur
Stedenbouw & Landschap
Opgeleverd
2010
2017
104 000 m2
Geïntegreerd bouwteam : Tijdelijke vereniging DELTA 2017:
Programma en architect : ASSAR ARCHITECTS
Stabiliteit: GREISCH
Technische uitrustingen en PEB : INGENIUM (Onderaannemer: M&R Engineering)

Clearfix