You are here

Assar
Architects

DBFM - GEVANGENIS VAN HAREN

DBFM - GEVANGENIS VAN HAREN

Dit project is gebaseerd op een uniek concept, dat de levenskwaliteit van alle mensen in de gevangenis wil verbeteren, zowel voor de gevangenen als voor het personeel, de gezagsdragers en de omwonenden. Deze gevangenis werd opgevat als een dorp en vertaalt een streven naar evenwicht tussen enerzijds de handhaving van orde en veiligheid en anderzijds de normalisatie van de leefomstandigheden van de gevangenen met respect voor hun menselijke waardigheid. Deze normalisatie waarborgt een gecontroleerde vrijheid van de gedetineerde door middel van een elektronische armband die hem al dan niet toegang geeft tot bepaalde ruimten in de gevangenis naargelang de straf die hij uitzit. De nadruk ligt hierbij op de responsabilisering en autonomie van de gedetineerde, zodat de latere herinschakeling in de maatschappij gemakkelijker zal verlopen. Hiervoor is het dorp verdeeld in meerdere units waarin verschillende categorieën van gedetineerden verblijven. Het contact tussen hen en het gevangenispersoneel wordt gefaciliteerd door grote ruimten met veel daglicht. Door deze configuratie kunnen de gevangenen ook zelf bepalen wanneer ze zich willen mengen onder een groep of wanneer ze zich juist liever van de anderen afzonderen.

Deze nieuwe visie op detentie zal een penitentiair dorp creëren ten dienste van de maatschappij en met een ecologische insteek: middelhoge gebouwen, in verschillende kleuren en materialen, opgetrokken rond een opeenvolging van dorpspleintjes die met elkaar verbonden zijn door een hoofdstraat waarop kleinere steegjes uitkomen. 

Wedstrijd voor de bouw van een nieuw penitentiair complex in de omgeving van Brussel.

1130 Haren
BE
ASSAR ARCHITECTS
DE REGIE DER GEBOUWEN & FOD Justitie
Instellingen
2012
120 000 m2
Tijdelijke vereniging SCAU - ASSAR ARCHITECTS - CERAU
Stabiliteit: NEY & PARTNERS
Technische uitrusting: INGENIUM
Landschapsarchitect: GRONTMIJ
Algemeen aannemer: BESIX Group - CFE - DIF

Clearfix