You are here

Assar
Architects

DE TUINEN VAN WOLUWE

DE TUINEN VAN WOLUWE

Van bij de aanvang van dit project werd beslist om te gaan voor een imposante hoogbouw. Een dicht wooncomplex moet een maximum aan ruimte op de grond vrijmaken voor de creatie van groene parkzones. Er werd gekozen voor een eenvoudige bouwstructuur, wat een performante, eenvoudige en flexibele structuurlogica impliceert. Niettemin diende absoluut de indruk van een log en stijf woonblok voorkomen te worden. Dit vereiste heel wat studiewerk rond de juiste structuur, met variatie in de volumes en een spel van insprongen in de gevelvlakken. Om zoveel mogelijk leefruimte in de woningen te creëren kregen alle appartementen een groot terras met een goede oriëntatie en voldoende afscherming van de privésfeer van de bewoners. Bijzondere aandacht ging uit naar een optimale lichtinval in de leefruimten door enerzijds de oriëntatie van de appartementen en anderzijds voldoende grote raamopeningen.

Appartementsgebouw

Avenue du Yorkshire
1200 Brussel
BE
ASSAR ARCHITECTS
IMMOGRA
Huisvesting & Hotels
Stedenbouw & Landschap
In uitvoering
2011
2016
14 076 m2
3 995 m2
18 071 m2
Stabiliteit: ARCADE CONCEPT ENGINEERING
Technische uitrusting: VES / BELVENT / SANPRO
Algemeen aannemer: VAN HOUT

Clearfix