You are here

Assar
Architects

DEPOT MIVB

DEPOT MIVB

Het depot van Haren vormt een antwoord op de bekommernis van de MIVB voor een duurzaam beheer van haar patrimonium van zowel rollend materieel als gebouwen. De bouw bestaat uit twee delen. Deel 1 is een ruimte voor de trams, voor het beheer van 120 rijtuigen, met een onderhoudszone en een remise, van elkaar gescheiden door een wastunnel. Deel 2 is een sociaal-administratief complex met kantoren en lokalen voor het personeel, waarbij bijzondere aandacht uitging naar comfort.

Dit grote gebouw sluit mooi aan op de omgeving door zijn halfstedelijk-halfindustrieel voorkomen, met tegelijk het uitnodigende karakter van een complex op mensenmaat. De zone met de werkhuizen en de rijtuigremise werd ontwikkeld met gevelparementen in blokken gekliefd beton, wat zorgt voor een rotsachtig uiterlijk. Door grote openingen krijgt men vanop straat een kijk op de activiteiten van het depot. Deze openingen worden uitgerust met plantenstructuren waarvan hetzelfde principe wordt toegepast op het sociaal-administratief complex, waardoor het volledige project een homogeen uitzicht krijgt. 

Nieuw depot van de MIVB. Industrieel gebouw gericht op de exploitatie en het onderhoud van de MIVB-tramstellen.

Houtweg 99
1130 Brussel
BE
ASSAR ARCHITECTS
MIVB
Industrie & Onderzoek
Infrastructuur
Opgeleverd
2009
2009
33 543 m2
861 m2
34 404 m2
Stabiliteit: TRACTEBEL
Technische uitrusting: TRACTEBEL

Clearfix