You are here

Assar
Architects

KMS

KMS

De Koninklijke Militaire School voldeed niet langer aan de huidige standaard en een renovatie drong zich op om dit monument te moderniseren en te reorganiseren. Dit omvatte de renovatie van de bestaande gebouwen, in hoofdzaak bestemd voor de academische functies, en de bouw van nieuwe gebouwen met woningen, met plaats voor sociale en sportactiviteiten en ook nog academische functies. Deze nieuwe gebouwen reorganiseren de site en geven ze meer samenhang en homogeniteit. Dit alles door de toepassing van een moderne architectuur die het historische karakter van de plek eerbiedigt en zo de KMS een sterke, homogene uitstraling geeft.

De sfeer die uitgaat van de buitenruimten is zeer belangrijk en bepaalt rechtstreeks de woonkwaliteit op de site. De vele groene ruimten in het project werden ingericht in Engelse stijl en zijn naar buiten gericht. De nieuwe ingang creëert een dwarse hoofdverbinding die de site in twee verschillende zones opsplitst: de academische zone (lesruimten – labo - bibliotheek enz.) en de logistieke zone (woningen, mess, EHBO-post, sportzaal enz.).

Wederopbouw, herstructurering, renovatie en reorganisatie van de militaire universiteitscampus. 

Renaissancelaan 30
1040 Brussel
BE
ASSAR ARCHITECTS
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING
Kantoren
Instellingen
Éducation
Stedenbouw & Landschap
Opgeleverd
1994
1996-2008
150 000 m2
Piloot: TRACTEBEL Developpement Immobiliën (TDI)
Architecten: Tijdelijke vereniging ARTE met ASSAR ARCHITECTS als hoodfpartner en piloot.
Stabiliteit: TRACTEBEL
Technische uitrusting: TRACTEBEL
Landschapsarchitect: WIRTZ

Clearfix