You are here

Assar
Architects

METROSTATION ALBERT

METROSTATION ALBERT

De nieuwe configuratie van het metrostation Albert zorgt voor intensievere en complexere verkeersstromen, die het architecturale project vloeiender moet maken door tegelijkertijd een gevoel van veiligheid uit te stralen en een bepaalde eigenheid te creëren, ten dienste van alle gebruikers. Hiertoe zullen een aantal ‘gezellige’ zones worden ingericht, de onthaal-, transit- en wachtruimtes worden geopend, de stromen tussen de perrons en niveaus worden verduidelijkt door middel van transparantie en kleur, er komen kwaliteitswinkels, een veilige fietsruimte wordt gecreëerd, de geluidsoverlast wordt verminderd en ten slotte worden duurzame afwerkingsmaterialen gebruikt.

De ruimte wordt ook ingericht om twee sculpturale kunstwerken en enkele zeefdrukken van de kunstenaar Jephan de Villiers te verwelkomen.

Herstructurering van het metrostation in het kader van het grote Noord-Zuidverbindingsproject van de hoofdstad, met grote renovatie- en moderniseringswerkzaamheden.

Albertplein
1190 Brussel
BE
ASSAR ARCHITECTS
STIB / MIVB
Infrastructuur
In ontwerpfase
2021
7 925 m2
Architecten: Tijdelijke vereniging ARCADIS - ASSAR ARCHITECTS
Stabiliteit: ARCADIS

Clearfix