You are here

Assar
Architects

MRS MADELEINE

ASSAR ARCHITECS - MRS MADELEINE
MRS MADELEINE

Op de site “la Madeleine” worden verschillende functies gebundeld: een rust- en verzorgingstehuis en een dagcentrum (projecten ASSAR) die nog moeten worden gebouwd evenals een kinderdagverblijf en een centrum voor Therapeutische coördinatie voor kinderen met een motorische beperking die reeds bestaan. Dit multifunctionele complex wil een generatieoverschrijdende site creëren die zich openstelt voor de wijk en met als directe link tussen deze verschillende instellingen een park, een “tuin voor iedereen”. Het rvt en het dagcentrum zijn ondergebracht in het grootste gebouw van dit complex. De ligging van dit gebouw brengt structuur in de site maar laat tegelijk genoeg vrije ruimte om deze parktuin aan te leggen met recreatievoorzieningen, paden, wandelwegen en een weelderige en gevarieerde plantengroei.

Voor de architectuur van het gebouw is in het therapeutische project een rol weggelegd. Het feit dat er geen gangen zijn, de helderheid en de gemeenschappelijke leefruimten op elke verdieping nodigen de bejaarde uit om op zijn eigen ritme en naar beste vermogen deel te nemen aan de diverse animaties en zo sneller te genezen in een kwaliteitsvolle en door en door gezellige omgeving.

Volgens deze filosofie bestaat het grondplan van “la Madeleine”, dat druppelvormig is, aan de rand uit kamers voor bewoners, een lichte patio en verkeerszones met variabele breedte, die uitkomen op talrijke gezellige plekken (salons, eetzalen, de kitchenette of centrale foyer, enz.). Al deze verkeerszones zijn voorzien van openingen naar buiten, die moeten zorgen voor het nodige contact, opdat de bewoner zich verbonden voelt met de werkelijkheid die hem omgeeft.

Een verzorgingstehuis met zijn tuin.

rue de la Madeleine
6041 Gosselies
BE
ASSAR ARCHITECTS
Fonds de Saint Jean ASBL
Gezondheid & Welzijn
In uitvoering
2010
2020
6 880 m2
2 278 m2
9 158 m2

Clearfix