You are here

Assar
Architects

Penitentiaire inrichting van TROYES-LAVAU

Penitentiaire inrichting van TROYES-LAVAU

Dit project, met een duidelijke en coherente ruimteverdeling, begunstigt een vlotte leesbaarheid. Dit vergemakkelijkt de identificatie van de verschillende ruimten en bevordert dus hun toe-eigening. 

De organisatie van de verschillende entiteiten, hun omvang, hun samenhang en verbindingen, maar ook de gebruikte materialen leveren een architectuur op die aangepast is aan de leefomstandigheden in een gevangenis en de verschillende profielen van de gedetineerden. Het geheel van deze keuzen zorgt voor een grote functionaliteit en uiteenlopende gebruiksmodaliteiten, zowel voor het personeel als voor de gedetineerden en hun familie.

Het project, dat uit verschillende gebouwen bestaat, is opgevat als een campus die zich uitstrekt langs een centrale, verbindende as.  Deze laatste ziet eruit als een opeenvolging van “intervallen” waarbinnen de gemeenschappelijke gebouwen de verbinding vormen tussen de belangrijkste laterale circulatiestromen die de verschillende verblijfseenheden aan beide zijden van de as aan elkaar linken. Elk interval tussen de gebouwen heeft zijn eigen specificiteit. Dankzij hun diversiteit verfraaien deze tussenruimten de trajecten en verplaatsingen van de gedetineerden.

De voornaamste circulatiestromen vormen tegelijkertijd het skelet en de verkeersaders van het project. Ze geven toegang tot de gymnastiekzaal, de werkplaatsen, de plaatsen voor erediensten of events... 

De verschillende verblijfseenheden hebben een hoger gabarit en steken uit boven de ringmuur. Hierdoor heeft elke cel een verreikend uitzicht, hetzij op de glooiing en de ringmuur in de verte, hetzij op de centrale ruimten die het hart van dit project vormen. De inplanting en omvang van de verblijfskwartieren beperkt ook het zicht op de andere cellen.

De individuele cel vormde het uitgangspunt voor het ontwerp van deze gebouwen. De cellen zijn gegroepeerd rond een middenbeuk waarin zich patio’s bevinden. De gevarieerde omtrekken ervan creëren een ruimte die baadt in zenitaal licht.

Het ontwerp van de gevels vloeit voort uit het verlangen om de cellen zo ruim mogelijk te maken. Dit vertaalt zich in een opeenvolging van “plooien”, de ene na de andere, die een ritme creëren en de gevel minder streng maken. Tegelijkertijd versterken ze de identiteit van de verblijfseenheden.

Wedstrijd: bouw van een penitentiaire inrichting waarvan het originele ontwerp de integratie in de omgeving bevordert.

10000 Troyes-Lavau
FR
ASSAR FRANCE ARCHITECTS
ASSAR ARCHITECTS
APIJ (Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice)
Instellingen
Stedenbouw & Landschap
2019
31 000 m2
Architecten-ontwerpers: ASSAR ARCHITECTS en VGA
Aannemer: FRNAKI
Studiebureau Technieken: EGIS
Studiebureau HQE: EGIS Concept
Studiebureau Akoestiek: ACOUSTB
Studiebureau Grootkeukens: CREACEPT
Landschapsarchitect: Atelier VILLES & PAYSAGES
Bewegwijzering: ATELIERS 59

Clearfix