You are here

Assar
Architects

RVT KAIN

RVT KAIN

Twee grote uitdagingen vormden de leidraad van het ontwerp van dit project voor de bouw van een nieuwe Rust- en verzorgingstehuis, bestemd voor de huisvesting van 130 bewoners:

  • Een gebouw verwezenlijken volgens de passieve-energienormen, wat toen (2009) een primeur was voor een RVT.
  • Een gezellige en collectieve leefruimte creëren, waarbij de gangen ter hoogte van de wooneenheden verdwijnen.

Om deze 2 doelstellingen tegelijkertijd te behalen, heeft het project zijn toevlucht genomen tot een eenvoudige, compacte vorm met een hoge inertie, die aan de rand omringd wordt door een ononderbroken strook kamers, en dit op de 2 bovenste verdiepingen.

Het gebouw is rechthoekig en wordt opgedeeld door twee ovale binnenplaatsen, waarrond de gezamenlijke activiteiten georganiseerd worden in lichte, gezellige en open ruimtes, die toegang geven tot grote binnenterrassen. Deze compacte opbouw biedt talrijke voordelen: vlot visueel toezicht vanaf de verpleegposten in het midden, mogelijkheid voor de bewoners om tussen de eenheden van dezelfde verdieping te wandelen zonder gangen en zonder doodlopende wegen, natuurlijk licht dringt binnen via de binnenplaatsen...

De toegang van de kamers, als individuele woonruimte, tot de collectieve open ruimtes die verbonden zijn met de binnentuinen, heeft iets weg van de stad: het traject dat afgelegd wordt vanaf de drempel van ons huis tot het centrale plein van het dorp of de stad.

De historische verwijzing naar het concept van de Familistère van Guise, dat bedacht en verwezenlijkt werd in de 18de  eeuw, is niet uit de lucht gegrepen: de familistère, een waar symbool in de geschiedenis van de sociale architectuur, heeft zich in de 19de en 20ste eeuw in verschillende varianten ontwikkeld.

Constructie van een nieuw passief rust- en verzorgingstehuis met 120 bedden. 

Rue du Troisième Age
7540 Kain
BE
ASSAR ARCHITECTS
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Doornik
Gezondheid & Welzijn
Opgeleverd
2008
2016
8 725 m2
Tijdelijke Vereniging ASSAR ARCHITECTS, ARTAU, MKE, NEY, 3E & JNC.
Stabiliteit: NEY & Partners
Technische uitrusting: MK Engineering
Sustainable development: 3E
Landschapsarchitect: JNC
Algemeen aannemer: DHERTE

Clearfix