You are here

Assar
Architects

Sectors

KANTOORRUIMTES

Flexibiliteit en evolutie

Kantoorruimtes ondergingen een heuse gedaanteverwisseling. Ze doen niet meer louter dienst als werkruimte, maar eveneens als ontmoetings-, uitwisselings- en communicatieplek. Nieuwe functies die in architectuur dienen omgezet te worden waarbij men steeds flexibiliteit en evolutie voor ogen moet hebben. Men moet zelfs bepaalde gewoontes durven om te gooien om beter te kunnen inspelen op toekomstige noden, aan efficiëntie te winnen en de beschikbare ruimtes te optimaliseren.  Hierbij mag de filosofie en de specifieke aard van iedere onderneming niet uit het oog worden verloren. Iedere onderneming is immers anders, van een kleine structuur waarbij de kantoorruimtes en productieruimtes in elkaar overvloeien tot een groot bedrijf waarvan de hoofdzetel het uithangbord is.

WOONRUIMTES

Inventief & evolutief

Het wonen is een ruim begrip. Het vormt de weerspiegeling van de maatschappij die zich tegenwoordig uit in verschillende vormen: eengezinswoningen, appartementen, studentenkoten, hotels, serviceresidenties, … Stuk voor stuk vormen en functies die aan elkaar complementair zijn en die je ziet opdoemen in eenzelfde straat, wijk of stad. Densifiëren, het ontdekken van nieuwe typologieën rekening houdend met het intergenerationele, nadruk leggen op globale duurzaamheid en besparing van energie, vormen de uitdagingen voor het wonen van vandaag en morgen. 

GEZONDHEIDSZORG

Een gegeven op zich dat een verscheiden aanpak vereist

Hier spreekt men van ziekenhuizen, poliklinieken, psychiatrische centra, rust- en verzorgingstehuizen. Een sector die een zeer brede waaier aan opdrachten behelst, gaande van planning tot binnenhuisarchitectuur en technische apparatuur. Een sector met een hele waaier aan gebruikers met elk hun specifieke behoeften: patiënten, familieleden, artsen, verplegend personeel, directieleden, administratieve medewerkers… Assar draagt gebruiksvriendelijkheid hoog in het vaandel en past dit begrip zowel toe op de hoogtechnologische ruimtes, als op de ruimtes die wezenlijk aan de mens verbonden zijn.

UCB T1

LABORATORIA/INDUSTRIE

“Verborgen intelligentie”

Elk project is uniek, wat van dit concept de dienstverlening op maat bij uitstek maakt: geen enkel programma is stereotiep en de randvoorwaarden zijn specifiek. Alvorens deze in samenwerking met de toekomstige gebruiker te ontcijferen, moeten architecten ze volledig doorgronden of zelfs ontleden om tot efficiëntere oplossingen te komen. De grote moeilijkheid schuilt in het feit dat een zeer complete dienstverlening vereist is, gaande van de algemene analyse van doorstroming tot het kleinste element dat perfect ingepast dient te worden. Bovendien staat het wetenschappelijk onderzoek nooit stil, waardoor de bouw onderworpen wordt aan strikte tijdslimieten. Kortom: complex, maar uitdagend !

INSTELLINGEN/OPENBARE GEBOUWEN

Overstijgen van voorschriften

Openbare en institutionele bouwopdrachten zijn soms complex. Voorbeelden daarvan zijn de renovatie van de Koninklijke Militaire School van Brussel, de bouw van de nieuwe zetel van de NAVO en van de nieuwe gevangenis van Leuze-en-Hainaut. Stuk voor stuk projecten die een hoog veiligheidsniveau en aangepaste aanpak van de doorstroming vereisen. Andere projecten, zoals scholen, worden echter niet minder professioneel beheerd. Rekening houden met randvoorwaarden waarbij de functionele gehelen gebruiksvriendelijk ontworpen worden en geïntegreerd worden in hun stedelijke context, maakt deel uit van de expertise van Assar.

Clearfix